II Edycja "Wielkie pytania w nauce"

II Edycja "Wielkie pytania w nauce"

Druga edycja cyklu „Wielkie pytania w nauce” zrealizowana została w roku akademickim 2017/2018 we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”, Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacją Centrum Kopernika w Krakowie oraz wydawnictwem Copernicus Center Press.

Spotkania ze znanymi artystami, uczonymi i intelektualistami poprowadził Wojciech Bonowicz, publicysta, dziennikarz i felietonista „Tygodnika Powszechnego”.

Gośćmi spotkań byli Anna Dymna, prof. Stefan Chwin, ks. prof. Michał Heller oraz prof. Krzysztof Jakowicz. W spotkaniach uczestniczyło około 2 tys. słuchaczy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Partnerem strategicznym wydarzenia był Urząd Miasta Rzeszowa. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu podsumowującego realizację II edycji cyklu pt. „RZESZÓW PODRÓŻUJE W PRZESTRZENI I CZASIE”, który opublikowany został na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Przeczytaj artykuł: RZESZÓW PODRÓŻUJE W PRZESTRZENI I CZASIE