„Cztery pory roku w muzyce i w kosmosie” - Zapowiedzi medialne

Media, które zaprosiły na spotkanie pt „Cztery pory roku w muzyce i w kosmosie”